TẬP ĐOÀN VINGROUP VÀ SIÊU bất động sản TẠI CẦN GIỜ

  Ủy Ban quần chúng. # thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận chủ trương cho lấn biển làm dự án thuộc khu du lịch Cần Giờ do công ty cổ phần đô thị tham quan Cần Giờ liên kết với công ty CP Vingroup ứng dụng việc quy hoạch. Cùng với đó, công Read more

  • Page 1 of 1